Sikringsprut

Sprøytebetong benyttes som sikringssprut for å sikre fjell i tunneler, fjellskjæringer eller løsmasseskråninger. Våre sprøytevogner har kran med sprøyterobot, og kan foreta betongsprøyting inntil 17 m fra oppstillingsplass. Med dette utstyret kan vi også utføre spylerensk av fjell. Ved større høyder utføres betongsprøyting med håndholdt utstyr utført fra lift eller mobilkran med korg.

Vi utfører store og små sikringssprut-oppdrag med betongsprøyting.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale dersom du har behov for sikringssprut utført med betongsprøyting.

Se også her for betongsprøyting eller brannsikring