Betongsprøyting

Betongsprøyting har mange bruksområder, og er velegnet til å sikring fjellskjæringer, forsterking av gamle stablesteinmurer, sikring av skråninger, samt rehabilitering av eksisterende støttemurer og gjødselkjellere. Vi sprøyter også nye forstøtningsmurer hvor det kun er etablert ensidig forskaling. Hovedmengden av det vi utfører av betongsprøyting er likevel i tunneler, hvor vi utfører både sikringssprut og brannsikring av PE-skum.
Snemyr Betongsprøyting hjelper deg med små og store oppdrag. Vi har flere sprøyterigger samt håndholdt utstyr til oppdrag der våre sprøyterigger ikke kommer til.

 

Ta kontakt for å motta uforpliktende tilbud dersom du har oppdrag som kan løses med betongsprøyting.

Se også her for sikringssprut eller brannsikring.