Samfunnsansvar

Miljø og bærekraft

Vi skal sørge for bærekraftig utvikling gjennom å redusere negativ miljøpåvirkning og forurensing.

Vår maskinpark er moderne med den nyeste teknologien, for å sikre minst mulig utslipp og negativ påvirkning på miljøet. Gode vedlikeholdsrutiner på maskinene gjør at vi unngår eventuelle oljesøl og lekkasjer.

FNs fjerde bærekraftmål fokuserer på god utdanning.  Våre ansatte skal ha god kompetanse om sitt arbeid, og får tilbud om utdanning og kurs i takt med sin utvikling.

Snemyr gir tilbake

I Snemyr er vi opptatt av å støtte de som trenger det mest. Vi bidrar derfor årlig til ulike veldedige organisasjoner som Blåkors og Frelsesarmeen.