Vestfoldbanen

  • Oppdragsgiver: Veidekke
  • Byggherre: Bane NOR
  • Leverte tjenester: Utføring av utjevningssprut. Mengde ca. 20.000 m3 med sprøytebetong.
  • Tidsperiode: 2021 – 2022
Se alle referanser