HMS og kvallitet

Vi fokuserer på HMS og kvalitet i alle ledd. Sikkerheten til våre ansatte står i høysetet hver eneste dag de skal ut på jobb. Gjennom vår lange erfaring i bransjen har vi utviklet gode prosesser og rutiner for alle fasene i et prosjekt. Vi sørger for riktig opplæring, riktig utstyr og varsomhet i alt vi gjør. Vi er godkjent i Startbank.

Kvalitet

Våre ansatte har lang og bred erfaring. Vi er svært opptatt av å levere kvalitet fra A til Å, noe kundene våre setter stor pris på. Vi har stolthet i vårt fag, som vi kan til fingerspissene. Utstyret vårt er moderne og vi holder oss hele tiden faglig oppdatert.

Arbeidsmiljø

Målet er å skape et godt samarbeid med ledelse og ansatte for å fremme et godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø i bedriften.

De menneskelige faktorene er vår viktigste ressurs, og i likhet med FNs tredje bærekraftsmål er ansattes helse veldig viktig for oss. Derfor skal de alltid ha gode arbeidsforhold, bli lyttet til og ha et velfungerende avvikssystem som blir fulgt opp, med fokus på gode tiltak. Økonomi skal aldri gå på bekostning av HMS. Vi ønsker at alle våre medarbeidere skal komme på jobb hver dag fordi de trives.